Portal za

Elektronsko Poslovanje

- Sistem aplikacija prilagođen
  za poslovanje mikro i malih
  preduzeća u Crnoj Gori

- Jednostavno Kreiranje, Arhiviranje
  i razmjena elektronskih faktura

- Dostupna 24/7 na svakom uređaju

O portalu

Portal je namjenjen za jednostavno poslovanje mikro i malih preduzeća u Crnoj Gori.
Portal omogućava laku evidenciju ponuda, predračuna, računa, lagera i dugovanja.

24/7 Podrška

Za sve naše klijente podrazumjevamo 24h podršku bez obzira koji paket koristi.

Sigurnost podataka

Pristup je zaštićen korisničkim certifikatom, a serveri se nalaze na lokaciji sa najvećim sigurnosnim standardima.

E-Fiskalizacija

Portal je povezan sa SEP potralom Poreske Uprave Crne Gore.

Prilagodljiv dizajn

Aplikacija se prilagodjava bilo kom uredjaju na kojem
je instaliran naš sistem elektronskog poslovanja.

IMPORT FAKTURE / KALKULACIJE SKENIRANJEM QR KODA

NOVA OPCIJA U NAŠEM SOFTVERU

Sa našim softverom možete automatski izvršiti import fakture ili kalkulacije
skeniranjem QR koda koji se nalazi na ulaznoj fakturi

Paketi

Prilagodili smo pakete sa opcijama koji sadrže najčešće korišćene opcije,
takođe je moguće dodavati i funkcionalnosti koje nisu predvidjene paketima.

Osnovni

12€+PDV/mj

60% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
 • Slanje fakture emailom
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Napredni

20€ +PDV/mj

50% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
 • + Import računa preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Profesionalni

36€ +PDV/mj

40% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
 • + Import kalkulacije preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Osnovni

15€+PDV/mj

50% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
 • Slanje fakture emailom
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Napredni

24€ +PDV/mj

40% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
 • + Import računa preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Profesionalni

42€ +PDV/mj

30% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
 • + Import kalkulacije preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Osnovni

21€+PDV/mj

30% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
 • Slanje fakture emailom
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€

Napredni

32€ +PDV/mj

20% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
 • + Import računa preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€

Profesionalni

54€ +PDV/mj

10% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
 • + Import kalkulacije preko QR koda
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€


Svi paketi podrazumijevaju neograničen broj dokumenata i korisnika, import osnovnih podataka kupaca sa sajta CRPS-a, besplatan nalog za knjigovodstvo ili opcija za lako slanje dokumenata knjigovodstvu.

Svim korisnicima je omogućena 24/7 podrška
besplatna usluga fiskalizacije, instalacija i obuka tokom trajanja Ugovora.

Video uputstvo

Za naše klijente pripremili smo vrlo korisno video uputstvo,
gdje korak po korak objašnjavamo korišćenje naših proizvoda.

Obavještenja

U ovoj rubrici ćemo Vas obavještavati o najnovijim ponudama i opcijama
koje ćemo vremenom objavljivati ili nadograđivati.

Kontaktirajte nas

Za sva Vaša pitanja dostupni smo
preko kontakt forme, telefona ili mejla.


Softing d.o.o.
PIB: 02849658
PDV: 40/31-02721-2
Prodaja
+382 68 248 757

Podrška
+382 67 125 800
Adresa

Vuka Mićunovića bb

81400 Nikšić, Crna Gora