Portal za

Elektronsko Poslovanje

- Sistem aplikacija prilagođen
  za poslovanje mikro i malih
  preduzeća u Crnoj Gori

- Jednostavno Kreiranje, Arhiviranje
  i razmjena elektronskih faktura

- Dostupna 24/7 na svakom uređaju

O portalu

Portal je namjenjen za jednostavno poslovanje mikro i malih preduzeća u Crnoj Gori.
Portal omogućava laku evidenciju ponuda, predračuna, računa, lagera i dugovanja.

24/7 Podrška

Za sve naše klijente podrazumjevamo 24h podršku bez obzira koji paket koristi.

Sigurnost podataka

Pristup je zaštićen korisničkim certifikatom, a serveri se nalaze na lokaciji sa najvećim sigurnosnim standardima.

E-Fiskalizacija

Portal je povezan sa SEP potralom Poreske Uprave Crne Gore.

Prilagodljiv dizajn

Aplikacija se prilagodjava bilo kom uredjaju na kojem
je instaliran naš sistem elektronskog poslovanja.

POPUST 60%

Posebna povoljnost za nove klijente
Odobravamo popust od 60%
na cijenu OSNOVNOG paketa
ukoliko potpišete Ugovor na 3 godine

Paketi

Prilagodili smo pakete sa opcijama koji sadrže najčešće korišćene opcije,
takođe je moguće dodavati i funkcionalnosti koje nisu predvidjene paketima.

Osnovni

12€+PDV/mj

60% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Napredni

20€ +PDV/mj

50% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Profesionalni

36€ +PDV/mj

40% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +5€
Dodatni objekat +5€

Osnovni

15€+PDV/mj

50% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Napredni

24€ +PDV/mj

40% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Profesionalni

42€ +PDV/mj

30% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +7€
Dodatni objekat +7€

Osnovni

21€+PDV/mj

30% popusta 30€
 • Fiskalizacija
 • Baza kupaca
 • Fakture, Avansni računi,
 • i knjižna odobrenja
 • Uplate i kartice kupaca
 • Baza usluga ili proizvoda
 • Predračuni
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€

Napredni

32€ +PDV/mj

20% popusta 40€
 • Sve opcije iz osnovnog
 • + Baza dobavljača
 • + Ulazne fakture
 • + Uplate i kartice dobavljača
 • + Kategorizacija proizvoda
 • + Ponude
 • + Izvještaji prodaje i troškova
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€

Profesionalni

54€ +PDV/mj

10% popusta 60€
 • Sve opcije iz naprednog
 • + Kalkulacije
 • + Cjenovnici
 • + Zalihe proizvoda
 • + Deklaracije i cijene
 • + Izvještaji nabavke
 • + Arhiva dokumentacije
naruči

Gotovinski računi i fiskalna kasa +10€
Dodatni objekat +10€


Svi paketi podrazumijevaju neograničen broj dokumenata i korisnika, import osnovnih podataka kupaca sa sajta CRPS-a, besplatan nalog za knjigovodstvo ili opcija za lako slanje dokumenata knjigovodstvu.

Svim korisnicima je omogućena 24/7 podrška
besplatna usluga fiskalizacije, instalacija i obuka tokom trajanja Ugovora.

Video uputstvo

Za naše klijente pripremili smo vrlo korisno video uputstvo,
gdje korak po korak objašnjavamo korišćenje naših proizvoda.

Obavještenja

U ovoj rubrici ćemo Vas obavještavati o najnovijim ponudama i opcijama
koje ćemo vremenom objavljivati ili nadograđivati.

Kontaktirajte nas

Za sva Vaša pitanja dostupni smo
preko kontakt forme, telefona ili mejla.


Softing d.o.o.
PIB: 02849658
PDV: 40/31-02721-2
Prodaja
+382 68 248 757

Podrška
+382 67 125 800
Adresa

Vuka Mićunovića bb

81400 Nikšić, Crna Gora